Katalogi narzędzi

REGULAMIN

SPRZEDAŻ WYŁĄCZNIE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH


REGULAMIN INTERNTOWEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PROGED.COM.PL
DALEJ ZWANY ISZ PROGED
ISZ PROGED działający pod adresem http://www.proged.com.pl jest systemem prowadzonym przez:
P.H.U. PROGED
ul. Młodej Polski 16
30-131 Kraków
NIP 676 20 43 554
Tel.: 12 422 87 13
Fax: 12 422 87 13
E-mail: biuro@proged.com.pl

§ 1.
Warunki realizacji zamówienia
1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”.

2. Klient po złożeniu zamówienie otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie będzie zawierało informacje dotyczące produktów, zamawiającego, dostawy.

3. Na podstawie zamówienia firma Proged wyślę do zamawiającego fakturę proforma z kwotą do zapłaty oraz numerem konta bankowego.

4. Realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności w naszym systemie.

5. Jeśli zabraknie produktu lub dany producent wycofa produkt z oferty klient zostanie o tym poinformowany z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia, dotyczy to również przypadku znacznego opóźnienie w realizacji zamówienia lub realizacji częściowej.

6. PROGED zastrzega sobie prawo wycofania się z realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

7. PROGED nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
8. Klient może wybrać alternatywny adres dostawy.

§ 2.
Ceny towarów
1. Ceny produktów w ISZ PROGED wygenerowane są jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony klienta.
• są cenami netto w złotych polskich opartych o waluty obce;
• nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
• nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia oraz kosztów dostawy przedstawiona jest w sekcji „Koszyk”. Koszty transportu wyliczane są zależnie od producenta.

3. PROGED zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

Modyfikacja zamówienia

1. Anulowanie, zmiana zamówienia może nastąpić jedynie poprzez osobisty kontakt drogą telefoniczną lub mailową przed realizacją zamówienia. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, zazwyczaj jest to następny dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty.

2.Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana.

§ 4.
Czas realizacji zamówień

1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od producenta lub miejsca składowania towaru.

2. Dostawa towarów znajdujących się na magazynie następuje niezwłocznie po spełnieniu przez zamawiającego warunków z § 1

§ 5.
Warunki reklamacji
1. Klient przed rozpoczęciem procedury reklamacji towaru, prześle drogą elektroniczną opis usterki wraz ze zdjęciem gdy będzie to konieczne. PROGED w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
§ 7.
Warunki gwarancji
1. PROGED nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary, PROGED przenosi wszystkie gwarancje z producenta na Klienta.

2.W procesie reklamacji PROGED przekazuje producentowi lub dystrybutorowi otrzymane informacje od Klienta dotyczące reklamowanego towaru. Producent lub dystrybutor podejmuje decyzję o formie rozpatrzenia reklamacji, decyzje taką PROGED przekazuje Klientowi.

§ 8.
Newsletter ISZ

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera ISZ
2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera w sekcji „Twoje konto”

§ 9.
Dane osobowe

1. Rejestrując się w ISZ PROGED Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w ISZ PROGED. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez ISZ PROGED. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci ISZ PROGED mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 10.
Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru na stronach ISZ PROGED nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
2. Towary prezentowane na stronach ISZ PROGED nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 543
3. PROGD nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w ISZ PROGED wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zamówionego towaru.
5. Informacje oraz zdjęcia o produktach w ISZ PROGED pochodzą od producentów, PROGED nie ponosi odpowiedzialności z błędy w katalogach elektronicznych.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez PROGED.COM.PL są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2011.
9.PROGED zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
10.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Informacje o Proged - Sklep Internetowy

Powiększenie

Trwa ładowanie czekaj.
Powiększenie